Stillas ved leiligheter

04 juni 2019
Mathias Bjelland
Stillas ved leiligheter

Stillaskrisen du ikke visste om

Ved ethvert nybygg er det mye som skal på plass før byggearbeidet først starter. Først og fremst skal det gamle bygget enten delvis eller helt rives ned. Rydding og organisering på høyt nivå må ofte til her. Videre skal stillaset settes opp. Dette gir byggearbeidere enkel tilgang akkurat der de måtte trenge det. 

Stillaser er helt essensielle i prosessen med å få et bygg opp, og det er derfor en ørliten krise når disse ikke dukker opp. Om du har lagt merke til de siste årene over at byggeprosjekter har gått noe saktere enn vanlig, så kan det nettopp være mangelen på stillaser som du har vært vitne til. For det finnes nemlig en liten stillaskrise de færreste vet om. 

En bransje full av muligheter

De færreste av oss tenker over hvor mange forskjellige bransjer det finnes der ute. Spesielt de som har unike spesialiseringer, slik som nisjebransjen for stillaser, med aktører slik som https://www.strandstillas.no/ er en bransje de færreste av oss vet mye om. Allikevel er det en ganske så spennende bransje med mye potensiale.

Den store etterspørselen etter stillaser her til lands er nemlig utløst av de massive planene om å bygge opp denne nasjonen videre. Selv om etniske nordmenn riktignok ikke vokser så stort i antall, så kommer det flere og flere innvandrere til landet. Naturligvis trenger disse steder å bo, og det er her etterspørselen først og fremst skyter i taket. 

Norges bygges stillas for stillas

Norge vokser videre, og da skal det bygges mye. Det er derimot ikke bare innen private boliger vi trenger stillaser. Industrien, skipsrederier, tankanlegg og offentlige bygg ikke minst trenger stillaser. Uten et stillas til byggearbeidet, så står vi der rett og slett med lua i hånda. Det er helt essensielt å ha med seg disse på byggearbeidet!